Alles over lipofilling

Lipofilling is een opvultechniek. Bij lipofilling wordt lichaamseigen vet gebruikt als middel om op een bepaalde plaats meer onderhuids volume te creëren of bepaalde lichaamscontouren te accentueren, zoals in het gelaat (bijvoorbeeld opvullen wangen en lippen), in de borsten of in de billen. Vet wordt verkregen door liposuctie. Het wordt weggehaald waar er plaatselijk een relatief dikkere vetlaag zit, zoals in de taille, op de buik, de heupen, de binnenzijde van de dijen en de knieën. Hierna wordt het verkregen vet gezuiverd en ingespoten op de gewenste plaats. Vroeger had lipofilling vaak als nadeel dat het resultaat slechts tijdelijk was en de behandeling dus vaak herhaald moest worden. Met de huidige technieken die in Medisch Centrum ’t Gooi worden toegepast is het mogelijk om het vetweefsel zo aan te brengen dat het effect grotendeels blijvend is.

De behandeling

De behandeling vindt poliklinisch (dagbehandeling) en onder plaatselijke verdoving plaats. U hoeft dus niet onder narcose.Vet wordt verkregen door liposuctie. Het wordt weggehaald waar er plaatselijk een relatief dikkere vetlaag zit, zoals in de taille, op de buik, de heupen, de binnenzijde van de dijen en de knieën. Eventueel kan tijdens het weghalen van het vet een tumescente liposculptuur worden uitgevoerd. Dan wordt er gelijkmatig vet weggezogen om zo een contourverbetering te krijgen van bijvoorbeeld de buik, zwembandjes of zadeltassen.

Voorafgaand aan de behandeling
In een intake gesprek, dat altijd door de behandelend arts wordt gevoerd, kunt u uw wensen kenbaar maken en zullen alle aspecten van de behandeling uitvoering met u besproken worden. Het is belangrijk om hierbij aandacht te hebben voor uw verwachtingen, om zo teleurstellingen te voorkomen. Voorafgaand aan de behandeling zijn geen speciale maatregelen nodig. Indien er in het te behandelen gebied een actieve ontsteking of infectie is, of als u zwanger bent, dan behandelen wij u niet. Als u voor deze behandeling kiest dan zult u op de dag van de behandeling door ons vaste team ontvangen worden. Hierna zullen enkele controles verricht worden (bloeddrukmeting, gewicht, etc.) waarna de verdere voorbereidingen voor de behandeling middels lipofilling zullen volgen.

Hoe verloopt de behandeling
Het te behandelen gebied wordt door de arts nauwkeurig afgetekend, zowel op de plek waar het vet ingespoten wordt, als op de plek waar het vet verwijderd zal worden. Daarna wordt een grote hoeveelheid vloeistof met een verdovingsmiddel heel langzaam met uiterst subtiele naaldjes ingespoten op de plek waar het vet geoogst zal worden. Wanneer dit gebied goed verdoofd is kan het vet worden weggezogen. Hierbij wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van speciale vibrerende canules (vibraliposuctie) om het vetweefsel en het omliggende weefsel zo weinig mogelijk te beschadigen. Tijdens de behandeling kan de arts u vragen om in een andere houding te draaien, zodat hij het vet zo gelijkmatig mogelijk kan weghalen.
Hierna wordt het verkregen vet gezuiverd voordat het weer zal worden ingespoten.
Ondertussen is met een aantal prikjes ook het te vullen gebied verdoofd. Daarna wordt via enkele minuscule sneetjes de lipofillingcanule ingebracht. In waaiervormige bewegingen worden de verse vetcellen zo gelijkmatig mogelijk verdeeld in de laag onder de huid, daar waar extra volume nodig is.

Het is van groot belang is dat het vet weggehaald wordt zonder dit te veel te beschadigen en dat het vervolgens gezuiverd wordt, zodat potentiële, levende cellen overblijven. Het uiteindelijke inspuiten moet zo gebeuren dat er niet te veel vetcellen op dezelfde plek worden ingespoten en dus goed verdeeld worden over het gehele gebied. Op deze manier overleven de meeste vetcellen en wordt de kans op (vet)cystes en onregelmatigheden verminderd.

Doet de behandeling pijn?
Nee. Het inspuiten van de grote hoeveelheid vloeistof met verdovingsmiddel kan, met name aan het begin, een ongemakkelijk, brandend of drukkend gevoel geven. Tijdens het wegzuigen van het vet kan men weleens een prikje of steekje voelen, maar pijnlijk is het niet! Het inspuiten van het eigen vetweefsel kan onprettig en pijnlijk zijn, daarom wordt het te vullen gebied vooraf met kleine prikjes verdoofd.

Na de behandeling
Na de behandeling zal er zwelling zijn en er kunnen zich blauwe plekken ontwikkelen in zowel het donorgebied als het gevulde gebied. De meeste klachten zijn na 1 tot 2 weken verdwenen. Wel kunnen er nog gedurende enkele weken verhardingen voelbaar zijn.
Aangezien de getransplanteerde vetcellen moeten aangroeien en een klein deel spontaan verdwijnt, zal na ongeveer drie maanden na de ingreep het aangebrachte volume zijn zoals het blijft. Kleine onregelmatigheden of een bobbeltje kunnen in zeldzame gevallen na de behandeling blijven bestaan.

Hoeveel behandeling zijn er nodig?
De getransplanteerde vetcellen moeten de kans krijgen om te overleven en in te groeien. Hierdoor is de hoeveelheid vetcellen die per keer getransplanteerd kunnen worden beperkt en zo ook de volumetoename per behandeling. Indien een grote hoeveelheid vetweefsel wordt ingespoten overleeft er minder vet, dit heeft dus geen zin. Daarnaast kunnen we van tevoren niet weten welk percentage van de vetcellen er precies zal overleven en dus wat de volumetoename zal worden. In het meest gunstige geval kan iemand al na één behandeling tevreden zijn. Afhankelijk van het te behandelen gebied, de gewenste volumetoename en de mate van ingroei van getransplanteerde vetcellen, kan het zijn dat 2 of 3 behandelingen nodig zijn om de gewenste volumetoename te bereiken.

Het resultaat

In de eerste weken na de ingreep zal het lichaam volop bezig zijn met het herstel. U kunt in deze periode nog vocht vast houden in het behandeld gebied, of blauwe plekken ervaren. Het eindresultaat zal ongeveer na 3 maanden langzaam zichtbaar worden. De vetcellen die de ingreep overleven en goed ingroeien gaan niet meer verloren, en daarmee wordt een permanent effect bereikt.

Beperkingen
De textuur en oneffenheden van de huid kunnen niet middels lipofilling verfraaid worden, net zoals asymmetrie in lichaamsbouw niet weggenomen kan worden. Tevens zijn er beperkingen aan het volume dat gebruikt kan worden voor vergroting. Het overgebrachte vet kan alleen overleven in gezond en goed doorbloed weefsel. Bij overdreven opvullen gaat na de behandeling een groter percentage vetcellen verloren. Bovendien neemt de kans op vetcystes toe.
Hier vind u enkele voorbeelden van voor- en na de behandeling.

De risico’s

Na inspuitingen kunnen soms op de plaats van de injectie enkele met de injectie samenhangende tijdelijke reacties optreden, zoals geringe zwelling, roodheid, een blauwe plek, jeuk en gevoeligheid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen enkele dagen. In zeer zeldzame gevallen kan er ter plaatse van de geïnjecteerde filler een knobbeltje of een infectie ontstaan. Bij lipofilling in het gelaat worden in de regel aanzienlijk kleinere hoeveelheden gebruikt waardoor overdreven opvullen en de daarmee gepaard gaande risico’s zoals vetcystes, aanzienlijk kleiner zijn.

Andere behandelmogelijkheden

Alternatieve behandelmogelijkheden voor lipofilling bestaan met name uit het gebruik van rimpelvullers (fillers zoals hyaluronzuur) in het gelaat en prothesen voor de borsten.

Veel gestelde vragen

Wat is lipofilling?
Lipofilling is een opvultechniek. Bij lipofilling wordt lichaamseigen vet gebruikt als middel om op een bepaalde plaats meer onderhuids volume te creëren, zoals in de borsten of in diepe rimpels van het gelaat. Vet wordt verkregen door liposuctie. Het wordt weggehaald waar er plaatselijk een relatief dikkere vetlaag zit, zoals in de taille, op de buik, de heupen, de binnenzijde van de dijen en de knieën. Hierna wordt het verkregen vet gezuiverd en ingespoten op de gewenste plaats.

Moet de behandeling herhaald worden?
De getransplanteerde vetcellen moeten ingroeien om te overleven. Hierdoor is de hoeveelheid vetcellen die per keer getransplanteerd kan worden beperkt en zo ook de volumetoename per behandeling. Daarnaast kunnen we van tevoren niet weten welk percentage van de vetcellen zal overleven en dus wat de volumetoename zal worden. In het meest gunstige geval kan iemand al na één behandeling tevreden zijn. Afhankelijk van het te behandelen gebied, de gewenste volumetoename en de mate van ingroei van getransplanteerde vetcellen, kan het zijn dat 2 of 3 behandelingen nodig zijn om de gewenste volumetoename te bereiken.

Hoe lang houdt het effect van lipofilling aan?
Van tevoren weten we niet welk percentage van de vetcellen zal overleven en dus wat de uiteindelijke volumetoename zal worden. Maar het uiteindelijke vullingseffect van lipofilling is permanent, alhoewel de verouderingsprocessen natuurlijk wel gewoon doorgaan.

Is een lipofilling behandeling veilig?
Ja. Lipofilling wordt wereldwijd als een veilige behandeling beschouwd. Echter, geen enkele medische behandeling is risicoloos en complicaties kunnen voorkomen. Na inspuitingen kunnen soms op de plaats van de injectie enkele met de injectie samenhangende tijdelijke reacties optreden, zoals geringe zwelling, roodheid, een blauwe plek, jeuk en gevoeligheid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen 1 à 2 dagen. In zeer zeldzame gevallen kan er ter plaatse van de geïnjecteerde filler een knobbeltje of een infectie ontstaan.

Wanneer bij lipofilling grotere hoeveelheden gebruikt worden (zoals in borsten of billen) en er overdreven opgevuld wordt, kunnen ook andere complicaties als verkalkingen en vetcystes ontstaan. Microverkalkingen op een borstfoto (mammogram) kunnen lijken op de verkalkingen die ontstaan bij tumoren in de borst. Daarom zou het kunnen zijn dat er een keer een extra onderzoek gedaan wordt om dit uit te sluiten.

Welke techniek is het beste voor lipofilling?
Het belangrijkste is dat de vetcellen die worden verwijderd zo weinig mogelijk worden beschadigd. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van het inspuiten van grote hoeveelheden vloeistof gecombineerd met een trillende zuignaald. Van deze techniek is bekend dat je ‘vitaal’ vet in handen krijgt. Het vet moet vervolgens worden gezuiverd van onder andere de vloeistof die is ingespoten en mee is opgezogen. Daarna moet het met speciale naalden in kleine hoeveelheden (een heleboel gevulde mini-spuitjes van 1 milliliter) gelijkmatig worden verdeeld over het op te vullen gebied. Toevoegen van voedingsmiddellen, groeimiddelen of PRP heeft nooit geleid tot betere resultaten. Het is het beste om puur eigen vet te gebruiken.

Hoeveel vet wordt er ingespoten?
De hoeveelheid vet die wordt ingespoten is geheel afhankelijk van de grootte van het op te vullen gebied. In het gelaat zijn vaak enkele milliliters voldoende, in de borsten gaat het om grotere hoeveelheden. Bovendien is er veel spraakverwarring. Indien er een techniek wordt gebruikt waarbij het vetweefsel niet wordt gezuiverd bevat 100 milliliter ingespoten ‘vet’ maar enkele 10 tallen milliliters gezuiverd vet, waar bijna geen vloeistof meer in aanwezig is.

Is een borstvergroting met lipofilling mogelijk?
Dat is goed mogelijk. Borstvergroting met eigen vet is een goede optie voor vrouwen die een beperkte mate van borstvergroting willen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over lipofilling of wilt u behandeld worden? Maakt dan een afspraak voor een intake gesprek in onze kliniek. De behandelend arts zal uitgebreid de behandelmogelijkheden met u doornemen en zo goed mogelijk antwoord geven op al uw vragen