Overmatig transpireren

Je voelt je ongemakkelijk als je naar iemand zwaait… Je kan nooit de kleur kleding dragen die je wilt omdat je het okselzweet dan ziet… Overmatig transpireren kan echt een enorm probleem zijn! Tot nog toe was er nauwelijks iets aan te doen. Maar sinds kort bestaat er een nieuwe behandeling die een einde maakt aan dat heftige zweten. Medisch Centrum ‘t Gooi in Bussum heeft daarmee al heel wat patiënten dolgelukkig gemaakt!

Transpireren doen we allemaal. ‘s Zomers verliest iedereen dagelijks flink wat vocht. Meestal is dat geen probleem, maar bij sommige mensen kan dat zweten op bepaalde plaatsen extreme vormen aannemen. Zij hebben ook ‘s winters vrijwel altijd natte oksels. Een deodorant lijkt nauwelijks te helpen. Naar schatting een op de honderd mensen lijdt aan deze aandoening, ook wel hyperhidrosis genoemd. Het sympathisch zenuwstelsel, dat de productie van zweet regelt, is dan te actief. Er wordt gewoonweg te veel zweet aangemaakt. Omdat het sympathisch zenuwstelsel vrijwel niet te beïnvloeden is, was er tot nu toe geen kruid gewassen tegen dit overmatig zweten. Deodorants of anti-transpirants helpen meestal niet voldoende, aan medicijnen en operaties kleven vaak veel bijwerkingen. Er zijn nu twee nieuwe behandelingen die spectaculaire resultaten geven en veilig zijn: botulinetoxine injecties (Botox™) en Hidrosuctie.

De behandelingen

• Plaatselijke middelen
• “Systemische” middelen
• Injecties met botulinetoxine
• Behandeling met miraDry®
• Chirurgische behandelingen

Er bestaan veel vormen van hyperhidrosis. We beperken ons hier tot de meest voorkomende vorm, waarbij de klachten met name aan de oksels optreden. In de eerste plaats kunnen de klachten met toenemende leeftijd vanzelf geleidelijk verminderen. Indien er een duidelijke emotionele component aanwezig is, kunnen de klachten ook verminderen indien deze component minder aanwezig is.

Plaatselijke middelen

Plaatselijke toepassing van aluminiumzouten wordt het meest gebruikt. Dit is opgelost in alcohol om de meest efficiënte werking te verkrijgen. Het kan al dan niet onder afsluiting worden toegepast. Dit dient dagelijks te gebeuren. Wanneer verbetering is bereikt kan de frequentie worden afgebouwd. De behandeling moet ook bij een succesvol resultaat regelmatig worden herhaald. Een eventueel huidirritatie kan optreden en dat kan met hormoonzalven worden onderdrukt. In sommige cosmetica worden ook lage concentraties aluminiumzouten verwerkt.
Iontophorese is een andere behandelingsmethode voor de handen. De resultaten aan de oksels zijn zelden bevredigend. De patiënt moet namelijk met de handen in een badje zitten waarbij een gelijkstroom wordt geleid door de huid. Indien de behandeling het zweten vermindert, kan in het gunstigste geval overgegaan worden tot een behandeling van eens in de twee weken. Regelmatig worden bijwerkingen gemeld in de vorm van zwelling, koude handen en verkleuring van de handen. Deze bijwerkingen herstellen zich bij het verminderen van de behandelfrequentie.

‘Systemische’ middelen

Zogenaamde anticholinergica kunnen ook worden gebruikt. Echter, de bijwerkingen zijn meestal ernstiger dan de hyperhidrosis. De bijwerkingen bestaan bijvoorbeeld uit stoornissen in het gezichtsvermogen, droge mond, glaucoom, etc. Andere medicijnen zoals propantheline en ganglion blokkers zijn wel geprobeerd, doch hebben geen plaats gekregen.

Injecties met botulinetoxine

Indien plaatselijke middelen niet het gewenste resultaat geven, kan deze behandeling worden overwogen. Door middel van kleine prikjes in de huid met botulinetoxine wordt de zweetklierproductie sterk gereduceerd. In de oksels ligt het succespercentage boven de 90% zonder dat storende bijwerkingen optreden. Botulinetoxine werkt alleen op de plaats waar de prikjes worden gegeven.
Aan de handen ligt het succespercentage ook ver boven de 90%. Hier dient echter wel een plaatselijke verdoving voor de behandeling te worden gegeven, omdat de behandeling anders te pijnlijk is. Ongeveer de helft van de behandelde patiënten meldt een tijdelijke lichte krachtsvermindering in de handen.
Bij behandeling op het voorhoofd, de wangen of de liezen hoeft geen verdoving te worden gegeven.
Het effect blijft beperkte tijd aanhouden. De periode waarna de zweetproductie volledig is teruggekeerd ligt over het algemeen tussen de zeven en tien maanden.

Behandeling met miraDry®

De miraDry® is een nieuwe oplossing voor overmatig transpireren. Hierbij wordt met behulp van selectieve magnetronstraling de huid in de oksels verhit, zodanig dat de zweetklieren op die plek worden vernietigd. Recent onderzoek suggereert dat na de behandeling met miraDry® het aantal zweetkliertjes met 80-90% afneemt. Het effect zou permanent zijn, maar lange termijn effecten zijn nog niet bekend.

Chirurgische behandelingen

Er zijn enkele chirurgische behandelingen die goede resultaten kunnen geven. De complicaties en bijwerkingen zijn echter van dien aard, dat er nog slechts zelden een plaats voor is.

Sympathectomie
Hierbij worden de zenuwen die onder meer de zweetkliertjes activeren, doorgesneden. Na enkele jaren kan de zweetproductie weer terugkeren. Een groot probleem vormt de compensatoire hyperhidrosis. Op een andere plaats op het lichaam gaat men overmatig zweten, waar men eerst geen last had. Ook kunnen de handen extreem droog worden, hetgeen de huid weer aantast. Haemothorax, pneumothorax en het syndroom van Horner zijn andere complicaties. In gespecialiseerde centra kan de endoscopische ablatie worden uitgevoerd. Hierbij worden goede resultaten bereikt, doch bij 1 op 4 tot 1 op 3 van de behandelde patiënten gaat men op een andere plaats op het lichaam sterk zweten. Ook het operatief verwijderen van de huid met zweetklieren kan een goede verbetering geven, doch dit gaat gepaard met grote littekenvorming.

Hidrosuctie
In gespecialiseerde centra zoals Medisch Centrum ‘t Gooi kan Hidrosuctie worden uitgevoerd. Hierbij worden de zweetkliertjes onder plaatselijke verdoving via een klein sneetje in de huid weggeschraapt. Aangezien hierbij gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde tumescent techniek treden er geen ernstige complicaties op doordat de huid als het ware wordt opgetild van de onderliggende structuren. Ook is er geen noemenswaardige littekenvorming zichtbaar. De zweetproductie kan hiermee blijvend worden gereduceerd. Het zweten blijft echter aanwezig, waardoor het succes wisselend is. Indien deze behandeling gecombineerd wordt met een inwendige laserbehandeling worden zeer goede langdurige resultaten bereikt, doch de kans op complicaties neemt sterk toe. Voor verdere informatie klik hier.

Veel gestelde vragen

Wat is hyperhidrosis ofwel overmatig transpireren?
Bij hyperhidrosis gaat het om te veel transpireren van met name de oksels, voetzolen, voorhoofd of handpalmen. De zweetproductie is op die plaatsen zo hoog, dat deze vaak de hele dag nat zijn. Werken en andere sociale bezigheden kunnen daardoor sterk beïnvloed worden.

Wat zijn de klachten van iemand met hyperhidrosis? (ofwel iemand die overmatig transpireert)
Naast de vervelende effecten als natte plekken in de kleding en geen pen vast kunnen houden, wordt iemands gedrag door hyperhidrosis ook sterk beïnvloed. Men draagt meestal kleding die verhullend is of in veel lagen over elkaar heen gedragen worden. En wat als je iemand de hand moet schudden? In onze kliniek hoor ik veel uitspraken als: “Ik probeerde het niet op te laten vallen door meerdere malen per dag schone kleren aan te trekken”.

Hoe kan hyperhidrosis behandeld worden?
In geval van hyperhidrosis is er meestal sprake van klachten over het overmatig transpireren van handen, voorhoofd of oksels. In de eerste plaats kunnen deze klachten met toenemende leeftijd vanzelf geleidelijk verminderen. Indien er een duidelijke emotionele component aanwezig is, kunnen de klachten ook verminderen indien deze component minder aanwezig is.
Er zijn meerdere methoden om overmatig transpireren te behandelen. Bijvoorbeeld door het dagelijks opbrengen van lotions met aluminiumzouten, of het dompelen van de handen in een badje met zoutoplossing waarna er een elektrisch stroompje door wordt geleid (iontophorese) of door een chirurgische ingreep. Naast de bewerkelijkheid van deze behandelingen en vaak vervelende bijwerkingen is het resultaat ook niet altijd naar tevredenheid. In Medisch Centrum ‘t Gooi wordt meestal de Botox™ methode toegepast, en met goed resultaat.
De Botox™ behandeling verhelpt overmatige transpiratie van de oksels. De methode is veilig en geeft een spectaculair resultaat. Injecties met Botox™ blokkeren de prikkeloverdracht van zenuwcel naar spier of klier. De zweetklieren worden lamgelegd waardoor de zweetproductie stopt en het behandelde gebied vrijwel droog blijft. Het effect is tijdelijk en houdt ongeveer 6-10 maanden aan.
De Botox™ behandeling geeft een tijdelijk effect omdat het de zweetklieren niet beschadigt maar blokkeert. Het schaadt het gevoel in de handen niet. Wel kan de maximale spierkracht in de handen tijdelijk iets zijn afgenomen Na verloop van tijd herstellen de klieren zich en keert het probleem terug. Juist doordat Botox™ geen schade aanricht, is de behandeling zeer veilig en geschikt voor herhaling, waarna het even goed werkt als de eerste keer.

Hoe helpt de Botox™ behandeling tegen overmatig transpireren?
De Botox™ behandeling verhelpt overmatige transpiratie van de oksels. De methode is zeer veilig en geeft een spectaculair resultaat. Injecties met Botox™ blokkeren de prikkeloverdracht van zenuwcel naar spier of klier. De zweetklieren worden geblokkeerd waardoor de zweetproductie stopt en het behandelde gebied droog blijft. Het effect is tijdelijk en houdt ongeveer 6-10 maanden aan.
De Botox™ behandeling geeft een tijdelijk effect omdat het de zweetklieren niet beschadigt maar blokkeert. Na verloop van tijd herstellen de klieren zich en keert het probleem terug. Juist doordat Botox™ geen schade aanricht, is de behandeling zeer veilig en geschikt voor herhaling, waarna het even goed werkt als na de eerste behandeling.

Hoe gaat een Botox™ behandeling in z’n werk?
U maakt een afspraak met de behandelend arts om te bespreken hoe alles in zijn werk gaat en om te kijken of u voor een Botox™ behandeling in aanmerking komt. Tijdens deze afspraak wordt de behandeling uitvoerig toegelicht. Indien gewenst wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt voor de behandeling.
De behandeling zelf duurt ongeveer 15 minuten. Eerst wordt een zogenaamde jodium-zetmeeltest gedaan om de plaats van het zweten in kaart te brengen. Met behulp van deze test weet de arts precies waar Botox™ ingespoten moet worden. Het fungeert als het ware als een soort plattegrond. Daarna wordt u bij behandeling van de handen eerst plaatselijk verdoofd en wordt de Botox™ vloeistof door middel van meerdere kleine prikjes in de oksels of de handpalmen ingespoten. Na de behandeling kunt u gewoon naar huis.
De werking van de behandeling treedt binnen ongeveer 48 uur geleidelijk in. De oksels worden veel minder nat, en de zweetproductie wordt genormaliseerd. Het resultaat is geweldig maar tijdelijk (6-10 maanden). Wanneer u merkt dat het zweten weer een probleem wordt, maakt u een afspraak om u opnieuw te laten behandelen.