Borstvergroting door lipofilling (met eigen vet)

Op een natuurlijke manier meer volume van de borsten en steviger borsten creëren zonder prothesen: dat kan door uw eigen vet in de borsten in te spuiten. Grote volumes zijn met deze methode niet haalbaar maar ook niet wenselijk om na te streven. Wel kan een beperkte mate van borstvergroting worden bereikt en een fraaie verbetering van de contouren worden behaald. Ook kan de behandeling worden herhaald na 3 maanden voor een aanvullend effect.

De behandeling

Borstvergroting met eigen vetweefsel is de laatste tien jaar in ontwikkeling. Het opvullen van wangen, littekens, deuken na een ongeval of billen gebeurt al veel langer met eigen vet (lipofilling). Vet wordt verkregen door liposuctie. Het wordt weggehaald waar er plaatselijk een relatief dikkere vetlaag zit, zoals in de taille, op de buik, de heupen, de binnenzijde van de dijen en de knieën.
Eventueel kan tijdens het weghalen van het vet een tumescente liposculptuur worden uitgevoerd. Dan wordt er gelijkmatig vet weggezogen om zo een contourverbetering te krijgen van bijvoorbeeld de buik, zwembandjes of zadeltassen.

Vooraafgaand aan de behandeling
Tijdens een intake gesprek zullen alle aspecten van de behandeling uitvoering met u besproken worden. Ook zullen wij uw verwachtingen van de ingreep met u bespreken. Als u voor deze behandeling kiest dan zult u op de dag van de behandeling door ons vaste team ontvangen worden. Hierna zullen enkele controles verricht worden (bloeddrukmeting, gewicht, etc.) waarna de verdere voorbereidingen voor de borstvergroting middels lipofilling zullen volgen.

Hoe verloopt de behandeling
Het te behandelen gebied wordt door de arts nauwkeurig afgetekend, zowel op de borsten om te bepalen waar extra volume nodig is, als op de plaats waar het vet vandaan gehaald zal worden. Daarna wordt een grote hoeveelheid vloeistof met een verdovingsmiddel heel langzaam met uiterst subtiele naaldjes ingespoten op de plek waar het vet geoogst zal worden. Wanneer dit gebied goed verdoofd is kan het vet worden weggezogen. Hierbij wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van speciale vibrerende canules (vibraliposuctie).

Tijdens de behandeling kan de arts u vragen om in een andere houding te draaien, zodat hij het vet zo gelijkmatig mogelijk kan weghalen. Hierna wordt het verkregen vet gezuiverd voordat het weer zal worden ingespoten. Ondertussen zijn met een aantal prikjes ook de borsten verdoofd. Daarna wordt, via twee sneetjes per borst van zo’n 2 mm ter plaatse van de borstplooi, de lipofillingcanule ingebracht. In waaiervormige bewegingen worden de verse vetcellen zo gelijkmatig mogelijk verdeeld in de borsten, daar waar extra volume nodig is.

Het is van groot belang is dat het vet weggehaald wordt zonder dit te veel te beschadigen en vervolgens gezuiverd wordt, zodat potentiële, levende cellen overblijven. Het uiteindelijke inspuiten moet zo gebeuren dat er niet te veel vetcellen op dezelfde plek worden ingespoten en dus goed verdeeld worden over de gehele borst. Op deze manier overleven de meeste vetcellen en wordt de kans op (vet)cystes en onregelmatigheden verminderd.

Doet de behandeling pijn?
Nee. Het inspuiten van de grote hoeveelheid vloeistof met verdovingsmiddel kan, met name aan het begin, een ongemakkelijk, brandend of drukkend gevoel geven. Tijdens het wegzuigen van het vet kan men weleens een prikje of steekje voelen, maar pijnlijk is het niet! Het inspuiten van het eigen vetweefsel in de borsten kan onprettig en pijnlijk zijn, daarom worden de borsten vooraf met kleine prikjes verdoofd.

Na de behandeling
Na de behandeling voelen de borsten beurs en gespannen aan. Er zal zwelling zijn en er kunnen zich blauwe plekken ontwikkelen. De meeste klachten zijn na 1 tot 2 weken verdwenen. Wel kunnen er nog gedurende enkele weken verhardingen voelbaar zijn.

Aangezien de getransplanteerde vetcellen moeten aangroeien, zal na ongeveer drie maanden na de ingreep het borstvolume zijn zoals het blijft. Kleine onregelmatigheden of een bobbeltje kunnen na de behandeling blijven bestaan. Na de behandeling is regelmatig zelfonderzoek en controle via het bevolkingsonderzoek (mammografie) aanbevolen.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
De getransplanteerde vetcellen moeten ingroeien in de borst om te overleven. Hierdoor is de hoeveelheid vetcellen die per keer getransplanteerd kan worden beperkt en zo ook de volumetoename per behandeling. Indien er veel vet wordt ingespoten, zal er een kleiner deel overleven, dus dat heeft geen zin. In het meest gunstige geval kan iemand al na één behandeling tevreden zijn. Gemiddeld zien we dat patienten na 2 of 3 behandelingen de gewenste volumetoename bereikt hebben.

Het resultaat

In de eerste weken na de ingreep zal het lichaam volop bezig zijn met het herstel. U kunt in deze periode nog vocht vast houden in het behandeld gebied, of blauwe plekken ervaren. Het eindresultaat zal ongeveer na drie maanden langzaam zichtbaar worden. De vetcellen die de ingreep overleven en goed ingroeien gaan niet meer verloren en daarmee wordt een permanent effect bereikt. Daarnaast behouden de borsten hun natuurlijke vorm en aanzien.
De textuur en oneffenheden van de huid kunnen niet middels lipofilling verfraaid worden, net zoals asymmetrie in lichaamsbouw niet weggenomen kan worden.

Beperkingen
Er zijn beperkingen aan het volume dat gebruikt kan worden voor vergroting. Het overgebrachte vet kan alleen overleven in gezond en goed doorbloed weefsel.
Bij overdreven opvullen gaat na de behandeling een groter percentage vetcellen verloren. Bovendien neemt de kans op vetcystes toe. Daarom kan er bij één ingreep nooit zoveel volume bijkomen als bij een vergroting met prothesen.

De risico’s

Ondertussen bestaat er wetenschappelijke literatuur over honderden patiënten van lipofilling in de borsten en wordt de behandeling meer en meer uitgevoerd. Echter, geen enkele medische behandeling is risicoloos. Voordelen, nadelen en onzekerheden over de vettransplantatie moeten afgewogen worden tegen de bekende voor- en nadelen van borstvergroting met borstprothesen.
Ten gevolge van de procedure kunnen zich kleine kalkafzettingen in de borsten vormen, zoals bij iedere andere chirurgische ingreep aan de borsten. Hiervan is nooit aangetoond dat dit de kans op borstkanker vergroot. Microverkalkingen op een borstfoto (mammogram) kunnen lijken op de verkalkingen die ontstaan bij tumoren in de borst. Daarom zou het kunnen zijn dat er een keer een extra onderzoek gedaan wordt om dit uit te sluiten. Voor de behandeling zal een borstfoto moeten worden gemaakt, evenals een jaar na de behandeling.

Andere behandelmogelijkheden

Een andere methode van borstvergroting is middels de klassieke borstprothese. Hierbij wordt een prothese, waarvan de grootte van tevoren bepaald wordt, chirurgisch in de borsten geplaatst (vaak onder de borstspier). Deze procedure vindt onder narcose plaats en wordt als veilig beschouwd, maar kent eveneens een aantal nadelen. De prothese moet elke 10-20 jaar vervangen worden. Daarnaast kan zich een kapsel om de prothese vormen waar je last van kan krijgen, waardoor deze eerder verwijderd moet worden.
Daarnaast zijn er nog uitwendige methoden zoals een prothese die in de BH wordt geplaatst of het gebruik van de zogenaamde BRAVA®-methode waarbij een zuigapparaat op de borst wordt geplaatst. Dit laatste kan ook worden gebruikt als voorbereiding op een lipofilling van de borsten.

Veel gestelde vragen

Ik wil een borstvergroting. Wat zijn de mogelijkheden?
In grote lijnen bestaan er twee technieken. De klassieke chirurgische borstvergroting middels een borstprothese. De ingreep vindt onder narcose plaats. Mogelijke nadelen van de ingreep zijn de lange herstelperiode, complicaties zoals kapselvorming en dat de prothesen elke 10-20 jaar vernieuwd moeten worden. Een voordeel is dat de volumetoename vooraf vrij nauwkeurig bepaald kan worden door de gewenste grootte van de prothese te kiezen.
In Medisch Centrum ‘t Gooi wordt met groot succes een andere methode toegepast om borsten te vergroten: borstvergroting door lipofilling met eigen vet. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en zonder zichtbare littekens. Het heeft een korte herstelperiode maar het uiteindelijke resultaat (aantal getransplanteerde vetcellen) is permanent en de borsten behouden hun natuurlijke vorm en aanzien. Een nadeel is dat de volumetoename beperkt is. In het meest gunstige geval kan iemand al na één behandeling tevreden zijn. Gemiddeld zien we dat patienten na 2 of 3 behandelingen de gewenste volumetoename bereikt hebben.
Geheel andere methoden betreffen het plaatsen van een uitwendige prothese in de BH of de BRAVA-methode waarbij een zuigapparaat aan de buitenkant op de borst wordt geplaatst. Dit laatste kan ook worden gebruikt als voorbereiding op een lipofilling van de borsten.

Wat is lipofilling?
Lipofilling is een opvultechniek. Bij lipofilling wordt lichaamseigen vet gebruikt als middel om op een bepaalde plaats meer onderhuids volume te creëren, zoals in de borsten of in diepe rimpels van het gelaat. Vet wordt verkregen door liposuctie. Het wordt weggehaald waar er plaatselijk een relatief dikkere vetlaag zit, zoals in de taille, op de buik, de heupen, de binnenzijde van de dijen en de knieën. Hierna wordt het verkregen vet gezuiverd en ingespoten op de gewenste plaats. Meer weten over lipofilling: klik hier!

Hoeveel vet wordt er ingespoten?
De hoeveelheid vet die wordt ingespoten is geheel afhankelijk van de grootte van het op te vullen gebied. In het gelaat zijn vaak enkele milliliters voldoende, in de borsten gaat het om grotere hoeveelheden. Bovendien is er veel spraakverwarring. Indien er een techniek wordt gebruikt waarbij het vetweefsel niet wordt gezuiverd bevat 100 milliliter ingespoten “vet” maar enkele 10 tallen milliliters gezuiverd vet, waar bijna geen vloeistof meer in aanwezig is.

Moet de behandeling herhaald worden?
De getransplanteerde vetcellen moeten ingroeien in de borst om te overleven. Hierdoor is de hoeveelheid vetcellen die per keer getransplanteerd kunnen worden beperkt en zo ook de volumetoename per behandeling. Daarnaast kunnen we van tevoren niet weten welk percentage van de vetcellen zal overleven, en dus wat de volumetoename zal worden. In het meest gunstige geval kan iemand al na één behandeling tevreden zijn. Gemiddeld zien we dat patienten na 2 of 3 behandelingen de gewenste volumetoename bereikt hebben. De vetcellen die de ingreep overleven en goed ingroeien gaan niet meer verloren, en daarmee wordt een permanent effect bereikt.

Hoe groot is het risico op complicaties?
Geen enkele medische behandeling is risicoloos. Ten gevolge van de procedure kunnen zich kleine kalkafzettingen in de borsten vormen, zoals bij iedere andere chirurgische ingreep aan de borsten. Microverkalkingen op een borstfoto (mammogram) kunnen lijken op de verkalkingen die ontstaan bij tumoren in de borst. Daarom zou het kunnen zijn dat er een keer een extra onderzoek gedaan wordt om dit uit te sluiten. Complicaties zoals we die kennen bij een klassieke borstvergroting middels een prothese, zoals kapselvorming, infecties en evident zichtbare littekens zijn bij lipofilling van de borsten niet voorgekomen.

Welke techniek is het beste voor lipofilling?
Het belangrijkste is dat de vetcellen die worden verwijderd zo weinig mogelijk worden beschadigd. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van het inspuiten van grote hoeveelheden vloeistof gecombineerd met een trillende zuignaald. Van deze techniek is bekend dat je ‘vitaal’ vet in handen krijgt. Het vet moet vervolgens worden gezuiverd van onder andere de vloeistof die is ingespoten en mee is opgezogen. Daarna moet het met speciale naalden in kleine hoeveelheden (een heleboel gevulde mini-spuitjes van 1 milliliter) gelijkmatig worden verdeeld over het op te vullen gebied. Toevoegen van voedingsmiddellen, groeimiddelen of PRP heeft nooit geleid tot betere resultaten. Het is het beste om puur eigen vet te gebruiken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over borstvergroting door lipofilling of wilt u direct behandeld worden? Maakt dan een afspraak voor een intake gesprek in onze kliniek. De behandelend arts zal de behandelmogelijkheden met u doornemen en zo goed mogelijk antwoord geven op uw vragen.