Botuline Toxine = Botox

Door bepaalde gezichtsuitdrukkingen kunnen zogenaamde expressierimpels ontstaan. Deze komen het meest voor tussen de wenkbrauwen (door het fronsen), op het voorhoofd (door verbaasd te kijken) of naast het oog (kraaienpootjes door het lachen). De rimpels ontstaan doordat de spieren onder de huid heel vaak samentrekken.

Met het stofje botuline toxine (Botox) kunnen deze spieren gedeeltelijk en tijdelijk worden ontspannen. Daardoor verminderen expressierimpels sterk. Bang voor een ‘star’ gezicht hoeft u niet te zijn: als u na de behandeling verbaasd wilt kijken kan dat echt nog wel! De prikjes zorgen ervoor dat de spieren ongeveer 3 tot 5 maanden niet werken. Daarna kan de behandeling eventueel worden herhaald. Het effect blijkt na meerdere behandelingen langer aan te houden. Het ontstaan van rimpels wordt door botuline toxine duidelijk vertraagd, doordat de oorzaak van de rimpelvorming (de spiertjes) wordt aangepakt.

De botuline toxine behandeling is in positieve zin een grote doorbraak in de cosmetische chirurgie. Waar vroeger operaties voor nodig waren, kan nu vaak met botuline toxine injecties worden volstaan. Indien deskundig toegepast en in juiste hoeveelheden ingespoten, worden geheel natuurlijke resultaten bereikt. Een onnatuurlijk resultaat is bijna altijd een gevolg van een onjuiste en onvolledige toediening.

Positieve bijeffecten worden zeer vaak gezien: de huid voelt meer ontspannen aan en zelfs hoofdpijnklachten kunnen verminderen. Botuline toxine wordt ook succesvol toegepast bij vermindering van de zichtbare spierbanden in de hals, de lijntjes in het decolleté-gebied en de treurige, naar beneden getrokken mondhoeken.

Dokter Loek Habbema heeft als voorzitter van de NVDV-werkgroep de Leidraad Botulinetoxine therapie voor cosmetische indicaties van de  Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie mede opgesteld en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de richtlijnen voor deze behandelingen.

De behandeling

In een intake gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en wij zullen met u de geschikte behandelmethodes bespreken. Het is belangrijk om hierbij aandacht te hebben voor uw verwachtingen, om zo teleurstellingen te voorkomen.

Voorafgaand aan de behandeling
Voorafgaand aan de behandeling zijn geen speciale maatregelen nodig. Indien er in het te behandelen gebied een actieve ontsteking of infectie is, of als u zwanger bent, dan behandelen wij u niet. Tevens is het voor ons van belang of u lijdt aan een neurologische ziekte, in sommige gevallen kan de arts er dan eveneens voor kiezen u niet te behandelen.

Hoe verloopt de behandeling
Door middel van kleine prikjes met een zeer dun naaldje wordt de botuline toxine vloeistof in de te behandelen spier ingespoten. De behandelingen vinden per zone plaats; vaak zijn er per zone meerdere prikjes nodig. Voorbeelden van een zone zijn de fronsrimpels, de voorhoofdrimpels en de kraaienpootjes. De behandeling neemt over het algemeen niet meer dan 15 minuten in beslag.

Doet de behandeling pijn
Voor de injecties met botuline toxine worden zeer dunne naaldjes gebruikt. Toch kan het zijn dat de prikjes als enigszins gevoelig ervaren worden. In andere gevallen ervaart men juist het injecteren van de vloeistof als onprettig. Desondanks is het nooit nodig om vooraf pijnstillende maatregelen te nemen.

Na de behandeling
Wij adviseren na de behandeling gedurende 4 uur het hoofd rechtop te houden en over het ingespoten gebied niet te wrijven. Dit om het verspreiden van de botuline toxine vloeistof te vermijden.

Het resultaat

De eerste twee dagen na de behandeling kan men een wat beurs gevoel hebben op de plaats waar geïnjecteerd is. Indien de frons-zone of het voorhoofd behandeld is, kan men enkele dagen een wat drukkend gevoel of hoofdpijn ervaren. In de eerste dagen na de behandeling wordt het effect langzaam merkbaar, maar het duurt meestal een week voordat de werking van de botuline toxine compleet zichtbaar is. Het behandeleffect duurt 3 tot 5 maanden. De ervaring leert dat bij herhaling van de injecties het effect over het algemeen langer aanhoudt. Wij zullen u na de eerste behandeling altijd na 1 tot 2 weken terug willen zien, om zo het effect bij u te kunnen beoordelen en zo nodig te verfijnen. Ook leren we zo de reacties van uw spieren kennen, die voor iedereen verschillend zijn.

De risico’s

Injecties met botuline toxine behoren wereldwijd tot de meest veilige cosmetische behandelingen. Ernstige bijwerkingen treden niet op. Bij deskundige toediening kunnen hoogstens sporadisch tijdelijk cosmetisch ongewenste effecten optreden. De risico’s van de behandeling omvatten de kans op blauwe plekken en een beurs gevoel op de geïnjecteerde plek. Ook kan het gebeuren dat na injectie de vloeistof zich iets verplaatst en zo een andere spier verslapt dan bedoeld is. Altijd is dit effect tijdelijk.

Andere behandelmogelijkheden

Lijntjes, rimpels en plooien in het gelaat kunnen, afhankelijk van waardoor ze veroorzaakt worden en waar ze liggen, behandeld worden met botuline toxine, rimpelvullers, peelings of laserbehandelingen. Tijdens het intakegesprek zullen alle geschikte behandelmethodes met u besproken worden.
Behandeling van overmatig zweten met botuline toxine
Het stofje botuline toxine is ook werkzaam op zweetklieren, het vermindert namelijk de activiteit van deze klieren. Wanneer plaatselijke middelen niet het gewenste resultaat geven, kan de behandeling met botulinetoxine overwogen worden. Door middel van kleine prikjes in de huid met botuline toxine wordt de zweetklierproductie sterk gereduceerd. In de oksels ligt het succespercentage boven de 90% zonder dat er storende bijwerkingen optreden. Botulinetoxine werkt alleen op de plaats waar de prikjes worden gegeven.
Ook bij handen ligt het succespercentage ver boven de 90%. Bij deze behandeling is echter wel plaatselijke verdoving nodig, omdat de behandeling anders te pijnlijk is. Ongeveer de helft van de behandelde patiënten meldt een tijdelijke lichte krachtvermindering in de handen. Bij behandeling op het voorhoofd, de wangen of de liezen hoeft geen verdoving te worden gegeven.
Het effect van de behandeling is tijdelijk, de periode waarna de zweetproductie volledig is teruggekeerd ligt over het algemeen tussen de zeven en tien maanden.

Veel gestelde vragen

Wat is botuline toxine (Botox)?
Het stofje botuline toxine is van oorsprong afkomstig van de bacteriën. Met name de bacterie Clostridium botulinum staat hierom bekend. Voedsel dat besmet is met deze bacterie kan door de aanwezigheid van het door de bacterie geproduceerde botuline toxine de ziekte botulisme veroorzaken. Botuline toxine wordt al vele jaren veelvuldig toegepast in de medische wereld ter behandeling van ziektes die spierspasmen veroorzaken. Hierbij worden veel grotere hoeveelheden botuline toxine gebruikt dan bij de toepassing om rimpels te verminderen.

Wat is een botuline toxine (Botox) behandeling?
Door bepaalde gezichtsuitdrukkingen kunnen zogenaamde expressierimpels ontstaan: voorhoofdsrimpels, fronsrimpels en kraaienpootjes. De rimpels ontstaan doordat de spieren onder de huid heel vaak samentrekken. Met botuline toxine (Botox) injecties worden door middel van kleine prikjes deze spieren gedeeltelijk buiten werking gesteld. Daardoor verminderen expressierimpels sterk. De prikjes zorgen ervoor dat de spieren ongeveer drie tot vijf maanden minder werken. Daarna kan de behandeling eventueel worden herhaald, waarna het effect vaak langer aanhoudt. Het geeft een ontspannen gevoel, vermindert de plooien en vertraagt de rimpelvorming.

Welke soorten Botox worden in Medisch Centrum ‘t Gooi gebruikt?
De artsen in Medisch Centrum ’t Gooi gebruiken voornamelijk de merken Botox®/Vistabel® (producent: Allergan Inc) en Bocouture®/Xeomin® (producent: Merz Aesthetics). Het is belangrijk dat de juiste mate van verdunning toegepast wordt zodat een goed effect bereikt wordt.

Hoe lang werkt botuline toxine (Botox)?
Het behandeleffect in het gezicht duurt 3 tot 5 maanden. Wanneer elders behandeld wordt, zoals in de oksels tegen overmatig zweten, dan kan het behandeleffect langer aanhouden.

Wat is het verschil tussen een behandeling met Botox en een behandeling met fillers?
Met het stofje botuline toxine (Botox) kunnen bepaalde spieren gedeeltelijk en tijdelijk buiten werking gesteld. Daardoor kunnen rimpels die door samentrekking van spieren (zoals bij lachen en boos kijken) verminderd worden. Dit worden ook wel expressierimpels of dynamische rimpels genoemd. Er bestaan ook andere type rimpels en plooien, die ontstaan door veroudering en veroorzaakt worden door volumeverlies onder de huid. Deze rimpels blijven ook zichtbaar zonder dat de spieren in het gezicht aanspannen en kunnen dus niet verholpen worden met Botox. Dit soort statische rimpels en plooien kunnen wel verbloemd worden met opvulmaterialen, ofwel fillers.

Is de behandeling met botuline toxine (Botox) veilig?
Injecties met botuline toxine behoren wereldwijd tot de veiligste cosmetische behandelingen. Ernstige bijwerkingen treden niet op. Bij deskundige toediening kunnen hoogstens sporadisch tijdelijk cosmetisch ongewenste effecten optreden. De risico’s van de behandeling omvatten de kans op blauwe plekken en een beurs gevoel op de geïnjecteerde plek. Ook kan het gebeuren dat na injectie de vloeistof zich iets verplaatst en zo een andere spier verslapt dan bedoeld is. Altijd is dit effect tijdelijk. Omdat Botox in veel grotere hoeveelheden al sinds vele jaren veilig wordt toegepast bij spierspasmen weten we dat de geringe hoeveelheden die we bij de cosmetische indicatie gebruiken veilig zijn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Botox of wilt u direct behandeld worden? Maakt dan een afspraak voor een intake gesprek in onze kliniek. De behandelend arts zal de behandelmogelijkheden met u doornemen en zo goed mogelijk antwoord geven op uw vragen.