Lipoedeem: wat is dat?

Er bestaat bij artsen en patiënten veel verwarring rond lipoedeem. Dit komt onder meer doordat de aandoening weinig bekendheid geniet en tijdens de medische studie niet of nauwelijks onderwezen wordt. Lipoedeem is een aandoening waarbij vetweefsel ongelijkmatig verdeeld is over het lichaam. Er ontstaan plaatselijke vetophopingen op heupen, dijen, onderbenen, binnenkant van de knieën of de armen, die niet beïnvloed worden door gewichtsvermindering en sporten. Bovendien kunnen deze vetophopingen pijnklachten geven of de benen snel vermoeid doen raken.

In Medisch Centrum ‘t Gooi hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van de begeleiding en behandeling van patiënten met lipoedeem. Wij willen deze ervaringen graag met u delen. Het voert te ver en het is te gecompliceerd om dat hier vast te kunnen leggen. Hetgeen u nu leest is dus te allen tijde onvolledig. Bovendien is elke patiënt een ander individu. Dit is de reden waarom wij patiënten met lipoedeem tijdens een zeer uitgebreid consult individueel informeren over hun aandoening en over eventuele behandelingsmethoden, in de hoop een oplossing te kunnen bieden voor de veelal jarenlange periode van teleurstellingen die zij hebben doorgemaakt.

Wat u moet weten over Lipoedeem

Lipoedeem is een veel voorkomende aandoening met een aantal specifieke kenmerken. De ziekte is bij medici slechts beperkt bekend. Dermatologen kennen de diagnose, een aantal flebologen en verder incidenteel andere artsen. Ook enkele huidtherapeuten en fysiotherapeuten zijn bekend met de aandoening. De verklaring voor deze onbekendheid is het ontbreken van onderwijs aan artsen in opleiding over deze ziekte. Dit leidt tot veel frustratie bij patiënten en onjuiste of onbevredigende adviezen. Het meest bekend is het steeds herhaalde advies tot gewichtsvermindering en bewegen, terwijl de meeste ernstige lipoedeempatiënten dit stadium al lang voorbij zijn of in elk geval vele malen hebben gevolgd. Onjuiste diagnoses (lymfoedeem) zijn eveneens schering en inslag. De onbekendheid met deze aandoening kunt u de artsen niet kwalijk nemen, want zij zijn hier nooit in onderwezen

Zo herkent u lipoedeem

Het eerste punt is altijd aanwezig, van de overige kenmerken moeten er minstens twee aanwezig zijn:
• Symmetrische vetophopingen (dus aan twee zijden van het lichaam) aan benen en/of armen
• Vrijwel geen verbetering bij gewichtsvermindering: het vet verdwijnt op andere plaatsen waar minder vet aanwezig is (gezicht, borsten, etc.)
• Het vet is slap (blubberbenen of wiebelbenen)
• Een pijnlijk, zwaar gevoel in de benen
• De huid is gevoelig voor druk van buitenaf
• Vermoeidheid in de benen
• Sinaasappelhuid (cellulite)
• Makkelijk en regelmatig ontstaan van blauwe plekken
• Een verschil van twee of drie kledingmaten tussen boven- en onderkant
• De voeten zijn niet dik

Ernst en beloop
De onvoorspelbaarheid van de ernst en beloop van het lipoedeem is een groot probleem voor patiënten en brengt grote onzekerheid met zich mee. Immers, lipoedeem kan zich uiten in vele gradaties. Er zijn patiënten met een zeer gering lipoedeem, waarbij voor een buitenstaander of zelfs voor de patiënt nog nauwelijks aanwijzingen voor lipoedeem aanwezig zijn, terwijl er toch al sprake is van lipoedeem, soms ook met forse pijnklachten. Aan de andere kant kan er sprake zijn van het ernstigste stadium waarbij, door mechanische bewegingsbeperking, ernstige pijnklachten en een ‘secundaire’ obesitas, invaliditeit is ontstaan. Tussen deze twee uitersten is er een heel scala aan gradaties van ernst van lipoedeem. Dit leidt tot ongerustheid. Want hoe het lipoedeem zich bij een individu gaat ontwikkelen kan niemand voorspellen. De ene patiënt ontwikkelt een gering lipoedeem zonder pijnklachten en dit blijft het hele leven zo. Bij een ander blijkt het steeds erger te worden, eindigend in bovenbeschreven situatie. Hoe dit dan in de tijd verloopt is ook weer onvoorspelbaar. Het kan een geleidelijk proces zijn, maar het kan ook met plotselinge verergeringen en perioden van rust gepaard gaan.
Nu is het gelukkig zo, dat verreweg de meeste patiënten met lipoedeem in de vroegste, minst ernstige stadia blijven, waarbij de klachten beperkt blijven tot geringe, cosmetische problematiek. De dreiging van het ernstige, invaliderende lipoedeem is echter aanwezig.

Ongelukkige naam
Lipoedeem is een niet zo’n gelukkige naam. Lip slaat op vetweefsel en oedeem wordt meestal gebruikt in de betekenis van zwelling door vocht. Echter lipoedeem is geen ophoping van vocht, maar een afwijkend soort vetweefsel. Nu is het wel weer gecompliceerder, omdat vet ook vocht vast kan houden (dus je kunt het vocht weg zwachtelen, maar niet het vet). Lymfoedeem, wat wel vocht is, zien we vaker bij mensen met lipoedeem doordat mensen met lipoedeem ook een kwetsbaar lymfevatenstelsel hebben, dus dit kan een combinatie zijn. Lipoedeem betekent dus zwelling door vet.

De behandeling

Er bestaat geen behandeling waarmee het lipoedeem kan worden genezen. De aanleg is erfelijk geprogrammeerd en dat kan niemand er uit krijgen. Er zijn een aantal behandelingen en adviezen die allemaal een beetje kunnen helpen, maar daar moeten geen wonderen van worden verwacht. Onlangs is door de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie, in samenwerking met andere betrokken verenigingen, de Richtlijn Lipoedeem opgesteld. Hierin worden de verschillende aspecten van Lipoedeem en de behandelmogelijkheden uiteengezet.
De behandeling van lipoedeem richt zich op:
• Verminderen van de klachten;
• Verbeteren van de lichamelijke activiteiten;
• Voorkomen van toename van het lipoedeem;
• Voorkomen van bijkomende factoren zoals met name overgewicht en conditieverlies;
• Aandacht voor bijkomende vochtophoping (soms veroorzaakt door een bijkomende lymfafvloedstoornis), uitgezette aderen (spataderen), het verkrijgen van inzicht in de ziekte en afnemende lichamelijke activiteit;
• Manuele lymfdrainage bij patiënten met alleen lipoedeem is niet zinvol om het lipoedeem te verbeteren.

De behandeling van lipoedeem moet volgens de Nederlandse richtlijn berusten op een vijftal pijlers:
1. Een gezonde leefstijl en gewichtsschommelingen (met name gewichtstoenames) voorkomen. Indien een patiënt hier hulp bij nodig heeft dan kan een diëtist ingeschakeld worden om een goede calorische balans te bewerkstelligen.
2. Blijven bewegen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is daarbij een goede leidraad. Indien patiënt, door vermoeidheid of pijnklachten aan de benen, hier moeite mee heeft, dan kan een fysiotherapeut hier wellicht bij helpen.
3. Patiënten met lipoedeem kunnen ook vocht vasthouden in de benen (oedeem). Het aanwezige oedeem kan het gevolgd zijn van een probleem aan de aders in de benen (chronisch veneuze insufficiëntie, spataders), of lymfe-afvoer, maar kan in sommige gevallen ook een bijkomend verschijnsel zijn van de lipoedeem. Het vochtprobleem kan met druktherapie (therapeutisch elastische kousen, steunkousen) of manuele lymfedrainage aangepakt worden door een oedeemtherapeut, fysiotherapeut of huidtherapeut.
4. Bepaalde patiënten ervaren het lipoedeem en de bijhorende klachten als een zware mentale en psychische last. Zij kunnen baat hebben bij psychische begeleiding.
5. Tot slot kan het overtollige en vaak pijnlijke vetweefsel verwijderd worden door middel van liposuctie met supertumescente lokale anesthesie (een speciale wijze van plaatselijke verdoving door het inbrengen van een grote hoeveelheid vloeistof) en met gebruik van vibrerende canules. Deze vorm van liposuctie herstelt de functionaliteit, vermindert de (over)gevoeligheid en pijnklachten en zwelling en verbetert het fysieke uiterlijk en daarmee de kwaliteit van leven in belangrijke mate. De liposuctie met tumescente lokale anesthesie is een uiterst specialistische behandeling.

Liposuctie

De klassieke liposuctie heeft een slechte naam als behandeling bij lipoedeem. Het is gebleken dat bij de traditionele liposucties zoals die veelal worden uitgevoerd, de lymfevaten worden beschadigd, waardoor het na de behandeling van kwaad tot erger wordt. Bovendien blijken de cosmetische resultaten vaak tegenvallend door het ontstaan van grove onregelmatigheden. Er is een specifieke techniek van liposuctie waarbij deze nadelen niet bestaan, genaamd Pure Super Tumescente Liposuctie met gebruik van trillende dunne zuignaalden. Deze techniek passen wij al meer dan 20 jaar toe in Medisch Centrum ‘t Gooi, ook bij patiënten met lipoedeem. Aanvankelijk was de diagnose lipoedeem niet bekend. Dit verklaart dat wij al heel lang patiënten met lipoedeem hebben behandeld, alleen het werd toen niet als zodanig herkend. Het gevolg is wel dat we zeer lange follow-up gegevens hebben van patiënten met lipoedeem die al lang geleden zijn behandeld.
Zonder op de details van de techniek in te gaan, zijn een aantal zaken van belang. Veiligheid gaat voor alles. Om het risico op complicaties zo klein mogelijk te maken zijn er een aantal voorwaarden waaraan tijdens de ingreep moet worden voldaan:
• De liposuctie moet altijd onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd zonder enige toevoeging van middelen via de aderen.
• Er is een relatief beperkt gebied dat per keer kan worden behandeld. Dit wordt bepaald door de hoeveelheid verdoving in de vloeistof die kan worden ingespoten. Hier zit een veilig maximum aan dat per patiënt kan worden berekend.
• Er moet ruim de tijd worden genomen (90-120 minuten) om de vloeistof in te spuiten en in te laten werken. Zo kan zich dit goed rond iedere vetcel verspreiden.
• Tijdens de behandeling moet de patiënt allerlei houdingen aannemen om het vet zo gelijkmatig en royaal mogelijk weg te kunnen halen.
• Er moet altijd symmetrisch worden behandeld, dus hetzelfde gebied aan de twee benen of armen.
• Verder moet er natuurlijk een zeer zorgvuldige begeleiding voor, tijdens en na de behandeling plaatsvinden.
• Hoe uitgebreider de patiënt wordt geïnformeerd en hoe beter het contact tussen de arts en de patiënt, des te minder complicaties. Vandaar dat wij altijd een gesprek van minimaal 60 minuten plannen dat de behandelend dermatoloog heeft met de patiënt.

Van groot belang is dat in het te behandelen gebied zo veel mogelijk van het lipoedeemweefsel moet worden weggehaald. Hiermee wordt bedoeld dat het geen zin heeft om bijvoorbeeld maar twee liter vet weg te halen verspreid over het gehele been. Er dient een kleiner gebied (bijvoorbeeld alleen de buitenkant van het bovenbeen) te worden behandeld en de vetlaag moet zo dun mogelijk worden gemaakt. Want, hoe meer vet verwijderd wordt in één gebied, des te kleiner wordt de kans dat het in de toekomst in dat gebied weer aan gaat groeien. Hoe minder er wordt weg gehaald, des te korter het resultaat zal zijn. Dit komt doordat er geen nieuwe vetcellen meer worden aangemaakt, maar de achtergebleven vetcellen kunnen wel groeien.
Indien een patiënt een ernstig lipoedeem heeft met zeer grote hoeveelheden lipoedemateus weefsel, dan is de patiënt er niet mee geholpen wanneer maximaal twee liter vet per behandeling mag worden weg gehaald. Dit wordt nog al eens aangehouden door artsen die ouderwetse technieken gebruiken. Het misverstand hierbij is dat ‘klassiek’ geschoolde artsen veronderstellen dat het risico op complicaties groter wordt wanneer meer vet wordt weggehaald. Dit is niet juist. De risicoverhogende factor heeft te maken met het oppervlak dat wordt behandeld.
Patiënten met ernstig lipoedeem moeten 2 tot 3 behandelingen ondergaan om de bovenbenen rondom goed en effectief te kunnen behandelen, zodat het maximale resultaat bereikt kan worden en om te voorkomen dat het lipoedeem in de toekomst op de behandelde plaats weer grotendeels terugkomt. Onderbenen kunnen in één sessie worden behandeld. Daarbij is het van belang dat het gehele onderbeen behandeld wordt en niet bijvoorbeeld alleen de kuiten of de enkels.

Na de behandeling

In de periode na de behandeling gaat het weefsel zich herstellen. In de eerste weken gaat dit gepaard met wat zwelling en pijnklachten die meestal als een beurs of blauwe-plekken-gevoel of heftige spierpijn worden aangegeven. De mate van hinder in de herstelperiode wisselt per individu en per behandeling. Op geleide van wat het lichaam aangeeft ga je steeds meer dingen doen. Na de behandeling ben je niet ziek, dus je gaat de dag na de behandeling al stukjes wandelen. Bij patiënten die vocht in de benen hadden, is behandeling door de oedeemtherapeut na de behandeling sterk aan te raden. Als er geen vocht in de benen zat kan de oedeemtherapie het herstel wel doen versnellen.

Het resultaat

De behandeling is extreem dankbaar. Uitzonderingen daargelaten zijn bijna alle patiënten enorm blij met de resultaten. Waarom?
• Het gewicht aan het been neemt af waardoor er weer makkelijker kan worden bewogen en daardoor verbetert de mobiliteit.
• Door het verminderde volume is er minder wrijving tussen de benen en kan meer worden gelopen zonder dat er schuurplekken ontstaan.
• De pijnklachten en vermoeidheidsklachten nemen bij bijna iedereen spectaculair af of verdwijnen (voor zover deze klachten door het lipoedeem werden veroorzaakt!).
• De patiënt voelt zich weer zekerder, wat bijdraagt aan het psychologisch welbevinden.
• De patiënt kan weer andere, beter passende kleding kopen.
• Dit alles draagt weer bij tot nieuwe mogelijkheden en motivatie voor gewichtsbeheersing.
• De winst is blijvend voor de rest van het leven, mits zo veel mogelijk vet is weggehaald uit het behandelde gebied.

Wie wel en wie niet?

In principe komen alle patiënten met lipoedeem in aanmerking voor behandeling. Echter, hoe ernstiger het lipoedeem, des te dankbaarder het resultaat. De meest extreme vormen van lipoedeem geven weer een nieuw probleem: aangezien hier sprake kan zijn van dusdanig extreme vetophopingen kan het gebeuren dat zelfs één gebied niet in 1 keer kan worden behandeld. Dit zal per individu moeten worden bekeken.

Patiënten met lipo-lymfoedeem.
Indien er ook een lymfoedeem component aanwezig is, leert de ervaring dat er niet van moet worden uitgegaan dat het lymfoedeem verbetert. Soms zal dit wel het geval zijn, maar bij veel patiënten niet. Dan zullen dus ook elastische kousen moeten worden dragen in de toekomst. De behandeling van lipoedeem kan op elke leeftijd plaatsvinden.

De financiën

Hier ligt een groot probleem. Aangezien de ziekte niet bekend is bij medici en verzekeringen heeft dit geen plaats in de verzekerde zorg. Daar komt nog eens bij dat de verzekeringsmaatschappijen er zich in het algemeen op beroepen dat het ‘een binnen de beroepsgroep algemeen geaccepteerde behandelmethode’ moet zijn. Daar is voorlopig (de eerstkomende jaren) nog geen sprake van. Dit wordt mede veroorzaakt doordat ook in de wetenschappelijke literatuur er nog niet of nauwelijks over de ziekte en de behandeling is gepubliceerd. Wij zijn samen met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en Stichting Lymfoedeem Drachten wel bezig om hierover te publiceren, maar dat is een project van vele jaren. Wij doen ons best om patiënten te helpen en sturen na het eerste consult een brief voor de verzekeraar. Helaas wordt zelden tot vergoeding overgegaan. Sinds 2013 bestaat er een richtlijn lipoedeem waar dr. Loek Habbema nauw bij betrokken is geweest. Maar ondanks dat de liposuctie als effectieve behandeling wordt aangegeven, zijn zorgverzekeraars niet tot vergoeding overgegaan.

Richtlijn

Sinds 2013 bestaat er een zogenaamde richtlijn lipoedeem. Dit is een soort recept waarin wordt beschreven hoe een patiënt met lipoedeem moet worden begeleid. Dit is een dik boekwerk, maar kort samenvattend komt de begeleiding op het volgende neer:
1. Een patiënt met lipoedeem moet uitgebreid worden geïnformeerd over deze aandoening.
2. In geval er ook echt oedeem (vocht) aanwezig is wordt dit behandeld middels oedeemtherapie.
3. In geval er geen actieve levensstijl op na wordt gehouden, moet dit in gang worden gezet middels bewegen, sporten, wandelen, fietsen. Indien dit niet zelfstandig te bereiken is, wordt hulp ingeroepen van een fysiotherapeut die volgens het principe van ‘graded activity’ het activiteitenniveau adviseert.
4. Indien er sprake is van overgewicht aan de romp moet gewichtsbeheersing en vermindering in gang worden gezet, zo nodig met hulp van een diëtist.
5. Indien er psychische problematiek is opgetreden, wordt hulp van een psycholoog geadviseerd.
6. Indien bovenstaande punten op orde zijn – dus ofwel niet van toepassing zijn, of adequaat worden uitgevoerd – kan liposuctie, mits volgens een specifieke techniek en voorwaarden uitgevoerd, worden toegepast en kunnen blijvend grote resultaten worden geboekt, mits de punten 1 t/m 5 worden gecontinueerd.
U kunt hier een samenvatting van de richtlijn lipoedeem lezen of downloaden.

Veel gestelde vragen

Wat is lipoedeem?
Lipoedeem is een aandoening waarbij vetweefsel ongelijkmatig verdeeld is over het lichaam. Er ontstaan dan plaatselijke pijnlijke vetophopingen. Lipoedeem komt veel voor en kent een aantal specifieke kenmerken. De ziekte is bij medici slechts beperkt bekend. Dermatologen kennen de diagnose, een aantal flebologen en verder incidenteel andere artsen. Ook veel huidtherapeuten en fysiotherapeuten kennen de diagnose.

Hoe herken ik lipoedeem?
Het eerste punt is altijd aanwezig, van de overigen kenmerken moeten er minstens twee aanwezig zijn:
• Symmetrische vetophopingen (dus aan twee zijden van het lichaam)
• Vrijwel geen verbetering bij gewichtsvermindering: het vet verdwijnt op andere plaatsen waar minder vet aanwezig is (gezicht, borsten, etc.)
• Het vet is slap (blubberbenen of wiebelbenen)
• Een pijnlijk, zwaar gevoel in de benen
• De huid is gevoelig voor druk van buitenaf
• Vermoeidheid in de benen
• Sinaasappelhuid (cellulite)
• Makkelijk en regelmatig ontstaan van blauwe plekken
• Een verschil van twee of drie kledingmaten tussen boven- en onderkant
• De voeten zijn niet dik

Kan men lipoedeem genezen?
Neen. De oorzaak voor lipoedeem is nog niet opgehelderd, maar we weten wel dat het een genetische aanleg betreft, die zich pas gedurende het leven openbaart. Die aanleg kan niet weggenomen worden en de ziekte kunnen wij niet genezen. Maar de bijhorende overmatige vetophopingen en pijn- en/of vermoeidheidsklachten kunnen verminderd worden door Pure Tumescente Liposuctie.

Wat kan er aan lipoedeem gedaan worden?
Vrouwen met lipoedeem zitten vaak lang in het medische circuit, zonder dat er een oplossing geboden kan worden. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van voedingsadviezen, lichaamsbeweging, steunkousen, endermologie en lymfedrainage. Medicijnen hebben op deze aandoening geen effect. Veel patiënten merken echter dat het probleem ondanks al deze maatregelen nauwelijks vermindert. Pure tumescent liposuctie kan in veel gevallen wél een effectieve behandeling zijn. Het weghalen van de afwijkende vetophopingen is voor veel lipoedeempatiënten een geweldige opluchting. Het maakt een einde aan de schaamte die vaak gevoeld wordt, en betekent eindelijk weer leven en bewegen zonder beperkingen.

Wat is Pure Super Tumescente Liposuctie?
Bij Pure Super Tumescente Liposuctie met vibrerende zuignaalden wordt het onderhuids vet op een zachte, gecontroleerde manier weggezogen. Een belangrijk verschil met de klassieke liposuctie en de ‘gewone’ tumescente liposuctie is dat er eerst enorm veel vloeistof heel langzaam onder de huid wordt gespoten, waarna het vet met stompe, dunne, vibrerende microcannules wordt weggezogen. Dat zorgt ervoor dat het vezelnetwerk en de lymfevaten niet beschadigen, wat bij klassieke liposuctie vaak wel het geval is. Dat is ook de reden waarom liposuctie soms (onterecht) wordt afgeraden bij patiënten met lipoedeem. Het gaat dan om de gewone, klassieke liposuctie, al of niet gebruik makend van Tumescentie. Pure Tumescent Liposuctie daarentegen blijkt juist de beste behandeling bij lipoedeem te zijn! De ingreep vindt altijd plaats onder plaatselijke verdoving. Dat is minder belastend voor het lichaam dan een algehele narcose of ruggenprik, geeft minder kans op complicaties en zorgt voor een sneller herstel. Bovendien kunt u met een plaatselijke verdoving tijdens de ingreep van houding veranderen, waardoor de arts een beter beeld krijgt en een mooier eindresultaat kan bewerkstelligen.

Waarom Pure Super Tumescente Liposuctie bij lipoedeem?
Pure Super Tumescente Liposuctie met vibrerende zuignaalden geeft bij lipoedeem een enorme verbetering. Niet alleen wordt het lichaam naar normale proporties teruggebracht, maar ook de klachten die veroorzaakt worden door lipoedeem – zoals vermoeide benen, een pijnlijke huid en een gezwollen gevoel – verminderen bij veel patiënten aanzienlijk. De doelstelling van dit type liposuctie is dus anders dan wanneer de ingreep om zuiver cosmetische redenen wordt uitgevoerd. Staat bij de cosmetische liposuctie het cosmetische resultaat op de voorgrond, bij lipoedeem helpt de ingreep mensen vooral om weer makkelijker te kunnen bewegen. De behandeling kan worden ondersteund met lymfedrainage voor en na de ingreep. Het dagelijks dragen van steunkousen kan na een liposuctie tot het verleden behoren. En ook dat is voor veel lipoedeempatiënten een enorme verbetering!

Kom ik voor de ingreep Pure Super Tumescente Liposuctie in aanmerking?
Pure Super Tumescente Liposuctie is mogelijk bij beginnend of plaatselijk lipoedeem, maar ook in een gevorderd stadium kan deze ingreep toegepast worden. Wilt u weten of u voor deze behandeling in aanmerking komt, maak dan een afspraak bij Medisch Centrum ‘t Gooi. Wacht daar niet te lang mee; lipoedeem gaat niet vanzelf over en als de aandoening niet behandeld wordt kan hij in de loop der jaren flink verergeren. De ervaring leert dat veel mensen met lipoedeem te veel last hebben van hun aandoening om nog goed te kunnen bewegen. En juist dát is belangrijk om de klachten te beperken. Een Pure Super Tumescente Liposuctie geeft u in veel gevallen uw bewegingsvrijheid terug, zodat u zelf actief iets kunt doen om de klachten in de toekomst te verminderen.

Komt het vet weer terug?
Nee, de vetcellen die zijn weggehaald komen niet meer terug. Het resultaat is dus blijvend, de behaalde winst neemt u de rest van uw leven mee. Als u na de ingreep weer aankomt in gewicht, is dat niet omdat u méér vetcellen krijgt, maar omdat de bestaande vetcellen uitzetten. Het gewicht zal zich over uw hele lichaam verdelen en juist veel minder op de behandelde plaatsen terechtkomen, waardoor de contourverandering blijvend is.

Helpt het tegen cellulite?
Tumescent Liposuctie is niet bedoeld om cellulite te verhelpen. In veel gevallen lijkt de cellulite na de behandeling verbeterd te zijn, maar dat is niet het doel van de behandeling.

Herstelt de huid zich wel na tumescente liposuctie?
Dankzij de beschreven techniek blijft het steunweefsel van de huid intact. Hierdoor blijft er altijd een verbinding bestaan met de diepe lagen en kan het weefsel niet ‘vallen’. Bovendien treedt er een extra verstrakkend effect op, waardoor de huid en het weefsel niet gaan hangen, ondanks dat er veel vet is weggehaald. Gelukkig is de huid heel elastisch. Na de ingreep trekt de huid meestal weer strak over de behandelde plaats. Verwacht de arts dat de huid niet elastisch genoeg is, dan wordt dat van tevoren met u besproken. Op talloze foto’s kunnen we u laten zien dat u niet bang hoeft te zijn voor een ‘hangende’ huid.

Ben ik niet te oud voor tumescente liposuctie?
In principe is er geen leeftijdsgrens voor Pure Tumescente Liposuctie. Als u gezond bent is er geen enkele reden waarom u zich zou moeten neerleggen bij een ontevreden gevoel over uw lichaam. Vanzelfsprekend zal de dokter bij patiënten op oudere leeftijd wellicht meer (bloed)onderzoek doen.