Rimpelvullers

Sommige rimpels zijn erg zijn diep of vallen gewoon op. Denk aan de plooien tussen neus en lippen, of de lijnen op de wangen. Deze ‘statische’ rimpels kunnen opgevuld worden met rimpelvullers, ofwel fillers, zodat ze minder diep worden. Het opvullen kan op verschillende manieren gebeuren. De dokter bekijkt daarvoor de aard en plaats van de plooien en neemt natuurlijk ook uw persoonlijke voorkeur voor de soort rimpelvullers in zijn behandelplan mee.

Verschillende rimpelvullers

De afgelopen decennia zijn er tientallen nieuwe soorten rimpelvullers wereldwijd op de markt gebracht. De ‘wereld’ van de fillers verandert snel, en verbeteringen in structuur en eigenschappen van fillers volgen elkaar snel op. Het is daarom ook van belang om als behandelaar goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak. Een voor de klant belangrijke eigenschap van fillers is hun werkingsduur. Zo kan het effect van bepaalde fillers enkele maanden duren, terwijl andere fillers enkele jaren of zelfs permanent in het lichaam aanwezig blijven. Permanente synthetische fillers (waaronder polymethylmethacrylaat/PMMA en polyacrylamide gel), die niet door het lichaam afgebroken kunnen worden, zijn door het streven naar een langdurig effect een periode populair geweest en veelvuldig gebruikt. Ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek hebben echter aangetoond dat injecties van permanente synthetische fillers gepaard gaat met een fors hoger risico op complicaties, die ook vaak moeilijk te behandelen zijn. Medisch Centrum ’t Gooi keurt daarom het gebruik van permanente synthetische fillers af en gebruikt alleen tijdelijke fillers die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Het gebruik van een aantal tijdelijke fillers daarentegen is uit wetenschappelijk onderzoek, mits op juiste wijze gebruikt, wel veilig gebleken. Er is echter een grote verscheidenheid van tijdelijke rimpelvullers op de markt. Niet alle zijn even goed getest. Uitsluitend de veiligste rimpelvullers (fillers) worden in Medisch Centrum ’t Gooi gebruikt. Voor de diepere plooien of voor het corrigeren van volumeverlies is het opvullen met lichaamseigen vetweefsel (lipofilling) ook een optie.

Tijdelijke rimpelvullers

De veiligste tijdelijke fillers zijn gebaseerd op hyaluronzuur. Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die onder meer aanwezig is in de huid en onderhuids bindweefsel, zenuwweefsel en gewrichten. Het ouder worden van de huid, en daarmee gepaard gaand volumeverlies en rimpelvorming, is mede het gevolg van een verminderde aanwezigheid van hyaluronzuur. Dit prachtige materiaal is uitermate geschikt voor het opvullen van rimpels, plooien of het voller maken van de lippen. Het kan ook gebruikt worden voor het corrigeren van dieper gelegen volumeverlies in het gelaat als gevolg van verouderingsprocessen (zoals bijvoorbeeld afvlakking van de jukbeenderen en dieper wordende slapen). Hyaluronzuur wordt beschouwd als een van de veiligste materialen binnen de fillers. Merknamen die door ons gebruikt worden zijn Restylane®, Juvederm® en Belotero®. Afhankelijk van het type hyaluronzuur filler dat gebruikt wordt en de plaats waar het is geïnjecteerd kan het effect 6 tot 18 maanden aanhouden.
Calcium hydroxylapatite, ofwel Radiesse®, wordt ook als een tijdelijke filler beschouwd. Het bestaat uit synthetische microscopisch kleine afbreekbare deeltjes, die van nature ook in tanden en botten voorkomen. Dit is eveneens een veilig product, weliswaar met een iets grotere kans op complicaties dan hyaluronzuur, dat zich leent voor het opvullen van de diepere rimpels en het corrigeren van volumeverlies indien niet voor de hyaluronzuren wordt gekozen. Het effect van de filter is gemiddeld genomen 12 tot 18 maanden zichtbaar.

Polymelkzuur, ofwel Sculptra®, bestaat net als Radiesse® uit synthetische microscopisch kleine deeltjes die biologisch afbreekbaar zijn. Deze worden opgelost in water waarna het als filler ingespoten wordt. Het water wordt binnen 1 à 2 dagen door het lichaam opgenomen, waardoor er niet direct een vullend effect zichtbaar is. De ingespoten filler-deeltjes stimuleren het lichaam tot het aanmaak van bindweefsel. Dit is een langzaam proces, waardoor het vullend effect pas na meerdere behandeligen en enkele maanden zichtbaar is.

Indicaties tijdelijke rimpelvullers

  • Fijne tot diepe rimpels en plooien gezicht.
  • Donkere kringen rond de ogen.
  • Accentueren contouren gezicht.
  • Volumeverlies.

Lipofilling

Diepe rimpels of plooien, maar ook volumeverlies over een bepaald oppervlak, kunnen opgevuld worden met eigen vetweefsel dat onder de huid van de buik of billen verwijderd wordt. Vroeger had lipofilling vaak als nadeel dat het resultaat slechts tijdelijk was en de behandeling dus vaak moest worden herhaald. Met de nieuwste technieken die in Medisch Centrum ’t Gooi worden toegepast is het mogelijk om vetweefsel zo aan te brengen dat het effect grotendeels blijvend is. Vet is een relatief ‘grof’ opvulmateriaal dat bestaat uit vetbolletjes. Het vet moet altijd in de diepte, waar het vet van nature zit, worden ingebracht. Om deze reden is het minder geschikt om (fijne) rimpels en plooien te behandelen. Wel kan het in geval van volumeverlies worden toegepast in het gelaat, maar meestal wordt het gebruikt voor behandelingen aan het lichaam zoals het vergroten van de borsten en/of billen.

Indicaties lipofilling

  • Volumeverlies.
  • Borstvergroting.
  • Bilvergroting.
  • Kuiltjes na operaties.

De behandeling

In een intake gesprek, dat altijd met de arts wordt gevoerd, kunt u uw wensen kenbaar maken en zullen wij met u de geschikte behandelmethodes bespreken. Het is belangrijk om hierbij aandacht te hebben voor uw verwachtingen, om zo teleurstellingen te voorkomen.

Vooraafgaand aan de behandeling
Voorafgaand aan de behandeling zijn geen speciale maatregelen nodig. Indien er in het te behandelen gebied een actieve ontsteking of infectie is, of als u zwanger bent, dan behandelen wij u niet. Tevens is het voor ons van belang of u lijdt aan een auto-immuun ziekte; in sommige gevallen kan de arts er dan eveneens voor kiezen u niet te behandelen.

Hoe verloopt de behandeling
Door middel van kleine prikjes met een dun naaldje wordt de filler onder de rimpel of plooi gespoten om deze ‘op te vullen’. Vaak zijn hiervoor per gebied meerdere prikjes nodig. Wanneer behandeld wordt om volumeverlies (bijvoorbeeld ter hoogte van de jukbeenderen of de slapen) tegen te gaan dan wordt vaak een hoeveelheid filler net onder de spierlaag en boven het botvlies neergelegd. Dit is in de regel niet pijnlijker dan de oppervlakkigere prikjes. De behandeling neemt over het algemeen niet meer dan 20 à 30 minuten in beslag.

Doet de behandeling pijn?
Voor de injecties met fillers worden dunne naaldjes gebruikt. Toch kan het zijn dat de prikjes als enigszins gevoelig ervaren worden. In andere gevallen ervaart men juist het injecteren van de filler als onprettig. Desondanks is het nooit nodig om vooraf pijnstillende maatregelen te nemen. Bij de meeste fillers is vandaag de dag een verdovende stof toegevoegd, waardoor herhaalde injecties in hetzelfde gebied nog nauwlijks pijnlijk zijn.

Na de behandeling
Wij adviseren de eerste 12 uur na de behandeling geen make-up te gebruiken. Daarnaast is het af te raden de eerste paar paar dagen na de behandeling aan een zonnebank, sauna en/of stoombaden te bezoeken en wij raden aan goede beschermingsmaatregelen te nemen tegen zonblootstelling.

Het resultaat

Het resultaat van de behandeling is direct zichtbaar. Wel kan er in de eerste paar dagen sprake zijn van een ‘overcorrectie’ doordat het fillermateriaal tijdelijk wat vocht vasthoudt. Afhankelijk van de behandelde plek, het huidtype, de injectietechniek en de gebruikte filler kan het effect van de behandeling 8 tot 18 maanden aanhouden. Aanvullende- en vervolgbehandelingen helpen de gewenste correctiegraad te handhaven.

De risico’s

De behandelingen met fillers worden wereldwijd, mits deskundig uitgevoerd, als zeer veilig beschouwd. Na inspuitingen kunnen soms op de plaats van de injectie enkele met de injectie samenhangende tijdelijke reacties optreden, zoals geringe zwelling, roodheid, een blauwe plek, jeuk en gevoeligheid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen 1 à 2 dagen. In zeer zeldzame gevallen kan er ter plaatse van de geïnjecteerde filler een infectie, een ontsteking of een knobbeltje ontstaan. In de regel zijn dit soort complicaties bij tijdelijke fillers goed op te lossen.

Andere behandelmogelijkheden

Lijntjes, rimpels en plooien in het gelaat kunnen, afhankelijk van waardoor ze veroorzaakt worden en waar ze liggen, behandeld worden met botuline toxine, rimpelvullers, peelings of laserbehandelingen.Tijdens het intakegesprek zullen alle geschikte behandelmethodes met u besproken worden.

Veel gestelde vragen

Welke rimpelvuller worden in Medisch Centrum ‘t Gooi gebruikt?
De afgelopen decennia zijn er tientallen nieuwe soorten rimpelvullers wereldwijd op de markt gebracht, niet allemaal van even goede kwaliteit. Daarom vinden de artsen in Medisch Centrum ‘t Gooi het belangrijk om alleen de veiligste en tijdelijke fillers te gebruiken. Dit zijn fillers gebaseerd op hyaluronzuur (een lichaamseigen stof) die uitgebreid medisch wetenschappelijk getest zijn en onder andere goedgekeurd zijn door het strenge Amerikaanse Food and Drug Administration. Merknamen die hieraan voldoen en door ons gebruikt worden zijn Restylane®, Juvederm® en Belotero®. Daarnaast kan in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van lipofilling. Hierbij wordt lichaamseigen vet onder de huid van buik of billen wordt verwijderd om diepe rimpels, plooien of volumeverlies (bijvoorbeeld wangen en slapen) op te vullen.

Wat is Hyaluronzuur?
Hyaluronzuur is een stof die in de menselijke huid voorkomt. Het is een prachtig materiaal dat gebruikt wordt om rimpels op te vullen of lippen voller te maken. Het behoort tot de tijdelijke opvulmaterialen en kan worden beschouwd als een van de veiligste materialen. Merknamen zijn Restylane®, Juvederm® en Belotero®, afhankelijk van de huid en de plaats blijft het over het algemeen 9 ­ 18 maanden zichtbaar. Langer dan volgens opgaaf van de fabrikant mag worden verwacht.

Wat is Lipofilling?
Lipofilling is een opvultechniek. Diepe rimpels kunnen worden opgevuld met vetweefsel dat onder de huid van buik of billen wordt verwijderd. Vroeger had lipofilling vaak als nadeel dat het resultaat slechts tijdelijk was en de behandeling dus vaak moest worden herhaald. Met de nieuwste technieken die in Medisch Centrum ‘t Gooi worden toegepast is het mogelijk om het vetweefsel zo aan te brengen dat het effect grotendeels blijvend is. De behandeling moet meerdere keren worden uitgevoerd om het weefsel te kunnen opbouwen. Lipofilling is ook dé techniek om de contouren van het gezicht te veranderen, bijvoorbeeld door de wangen of de lippen op te vullen. Ook kunnen donkere kringen onder de ogen hiermee worden verbeterd.

Hoe lang werkt een rimpelvuller – filler?
Afhankelijk van de huid en de plaats blijft het effect van de tijdelijke hyaluronzuurfillers over het algemeen 9 ­tot 18 maanden zichtbaar. Langer dan volgens opgaaf van de fabrikant mag worden verwacht.
Het vullingseffect van lipofilling is permanent, alhoewel de verouderingsprocessen natuurlijk wel gewoon doorgaan.

Verschil tussen een behandeling met Botox en een behandeling met rimpelvullers?
Met het stofje botuline toxine (Botox) kunnen bepaalde spieren gedeeltelijk en tijdelijk buiten werking gesteld. Daardoor kunnen rimpels die door samentrekking van spieren (zoals bij lachen en boos kijken) verminderd worden. Dit worden ook wel expressierimpels of ‘dynamische’ rimpels genoemd. Er bestaan ook andere type rimpels en plooien, die ontstaan door veroudering en veroorzaakt worden door volumeverlies onder de huid. Deze rimpels blijven ook zichtbaar zonder dat de spieren in het gezicht aanspannen en kunnen dus niet verholpen worden met Botox. Dit soort ‘statische’ rimpels en plooien kunnen wel verbloemd worden met opvulmaterialen, ofwel fillers.

Is het mogelijk om een litteken in de huid op te vullen?
Het zou goed kunnen zijn dat dit verbeterd wordt door middel van een opvulling met een filler. Dit kan echter alleen tijdens een consult beoordeeld worden.

Is de behandeling met rimpelvullers veilig?
Ja. De behandelingen met fillers worden wereldwijd, mits deskundig uitgevoerd, als zeer veilig beschouwd. Na inspuitingen kunnen soms op de plaats van de injectie enkele met de injectie samenhangende tijdelijke reacties optreden, zoals geringe zwelling, roodheid, een blauwe plek, jeuk en gevoeligheid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen 1 à 2 dagen. In zeer zeldzame gevallen kan er ter plaatse van de geïnjecteerde filler een infectie, een ontsteking of een knobbeltje ontstaan. In de regel zijn dit soort complicaties bij tijdelijke fillers goed op te lossen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of overweegt u een behandeling om uw rimpels te verminderen. Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een gesprek in onze kliniek. De arts zal uitgebreid de mogelijkheden met u doornemen voor behandeling en zo goed mogelijk antwoord geven op al uw vragen.