Disclaimer / Copyright

Op alle door Medisch Centrum ‘t Gooi verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen, foto’s en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van Medisch Centrum ‘t Gooi mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Medisch Centrum ‘t Gooi opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Medisch Centrum ’t Gooi.

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten, het beheersen van incidenten. Medisch Centrum ’t Gooi is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn rechten kan uit oefenen wat betreft rectificatie, verwijdering, en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, opdat Medisch Centrum ‘t Gooi de bevestiging hiervan kan retourneren. De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door Medisch Centrum ‘t Gooi en al zijn filialen of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de gebruiker verzocht.

 

Klachten

Op verzoek wordt het klachten- en/of privacy reglement van Medisch Centrum ‘t Gooi toegezonden. Voor het melden van incidenten, onveilige situaties, klachten, onvrede e.d. kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers. Medisch Centrum ’t Gooi heeft een patiëntenraad welke u kunt benaderen via patiëntenraad@mcgooi.nl